DỊCH VỤ DIỆT CHUỘT

- Dịch vụ diệt chuột

Chuột được xem như là loại động vật gặm nhắm, chúng có một bộ rắng không ngũng phát triển, môi trường sống của loại chuột thường ở những nơi hàm hỗ, ống cống, nơi có nhiều vị khuẩn gay hại nghiêm trọng cho người, chuột cũng là loài động vật sinh sản rất nhanh, 
Dịch vụ diệt chuột theo cánh nhân giàn thường thì mọi người dùng bẫy để bắt chuột, hiên này cũng có nhiều dịch vụ diệt chuột xuất hiện mang mông cách mới đó là dùng keo dích chuột, cách này lúc đầu rất hiệu quả nhưng không được lâu dài vì keo sẽ bị hư sau nhiều lần sử dụng 
Cách hiện đại ngáy nay để tiêu diệt chuột một cách tốt hơn đó là
Dùng thuốc diệt chuột được hắn vào mòi nhử để cho chuột ăn

Trung bình 1 sào bắc bộ (500m2) sẽ dùng 5-7 mô tương đương với 1 lạng mồi bẫy chuột. Cứ 1 kg thuốc Rat K cần được luộc với 30 kg thóc để được gần 50 kg mồi. Tùy theo mức độ hoạt động và gây hại của chuột mà tăng hoặc giảm lượng mồi bả trên đồng, nên đặt bả trên lối chuột thường qua lại và nơi chuột mới phá hại.
Việc diệt chuộc cần phải đồng loạt trong khu vực lớn vì chuột là loại động vật di chuyển nhanh, nhiều và rất khôn ngoan, nếu bạn chỉ diệt ở diện tích nhỏ thì sau một thời gian chuột ở khu vực bên cạnh sẽ di chuyển sang và tiếp tục gây hại. Vì vậy, khi đánh thuốc chuột cần thông báo rộng rãi trong khu dân cư, tổ chức thu gom mồi thừa, xác chuột chết phải được chôn cất cẩn thận đảm bảo an toàn cho người, động vật nuôi và môi trường. Tuyệt đối không dùng thuốc chuột Trung Quốc là thuốc ngoài danh mục không được phép sử dụng.