Diệt mối cho căn hộ

Căn hộ là một trong những nơi thường bị mối mọt phá hoại nhiều nhất, và đặc biệt là những căn hộ đã được xây dựng cách đây hàng chục năm. Do tuổi đời đã quá lâu dài, những căn hộ này thường là rất ẩm thấp, đây là một môi trường phát triển cực kì lí tưởng của loài mối

diệt mối cho căn hộdiệt mối cho căn hộ