Hộp nhử mối, mồi nhử mối tại Vũng Tàu

Liên hệ

hộp nhử mối là công cụ đầu tiên phải sử dụng trong quá trinh diệt mối,đó là mồi nhử mối để dẫn dụ một số lượng lớn mối tâp trung vao hộp để ăn mồi.

Danh mục: