Thuốc diệt côn trùng Fendona 10 SC

Liên hệ

Chế phẩm Fendona có khả năng bám giữ trên mọi bề mặt, mang đến hiệu quả diệt mối, ruồi, muỗi, gián, kiến, bọ chét, kiến ba khoang và các loại côn trùng gây hại nhanh chóng.