Thuốc phòng chống mối Agenda 25 ec

Liên hệ

Agenda là thuốc diệt mối, phòng chống mối cho công trĩnh xây dựng.,agenda là thuốc của -CHLB Đức ít mùi hôi,nên được sử dụng để phun trực tiếp trong nhà.